Lista spraw

Organizacja imprezy masowej

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:
Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego Wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie uproszczonym oraz wskazaniem właściciela nieruchomości
Wypełniony formularz zgłoszenia
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny d...

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Zameldowanie na pobyt czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zameldowanie na pobyt stały

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

wyników