Nazwa usługi: Usuwanie azbestu
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1876)
- par. 7
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Ankieta dotyczącej inwentaryzacji materiałów zawierających azbest
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 753