Najpopularniejsze usługi

Organizacja imprezy masowej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Ustalenie numeru porządkowego budynku

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

wyników