Najpopularniejsze usługi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Ustalenie warunków zabudowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

wyników