Alfabetyczna lista usług

Z

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zameldowanie na pobyt stały

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wyników