Alfabetyczna lista usług

ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:
Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego Wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie uproszczonym oraz wskazaniem właściciela nieruchomości
Wypełniony formularz zgłoszenia
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny d...

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Zameldowanie na pobyt czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zameldowanie na pobyt stały

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

wyników