Alfabetyczna lista usług

D

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

J

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

O

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Organizacja imprezy masowej

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

P

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

S

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

U

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

wyników